• İslam Tarihi

  Veliler Taifesinin Seyyidi Cüneyd-i Bağdâdî kuddise sırruhu

  “Biz çok alim gördük. Lakin alimler içerisinde onun kadar kendisinde hem ilmin, hem de halin birleştiği bir kimse görmedik. Kimi alimlerin ilmi çok oluyor, hali olmuyordu; bir kısmının hali oluyor ama ilmi az oluyordu. Ebü’l-Kasım Cüneyd ise başka. O hali de ilmi de kendinde mezcetmiştir. Halindeki tasarrufa baksan, ilmine tercih edersin. İlmindeki dirayete baksan haline tercih edersin (ikisi de birbirinden…

  Devamını oku »
 • İslam Tarihi

  SERHEND GÜNEŞİ’NDEN HAKİKAT DERSLERİ

  İlim talebesini önde tutmak, şeriatın ilerlemesine vesile olur. Onlar Şeriat-ı Garra’nın bekçileridir. Dinin koruyucularıdır. İmâm-ı Rabbânî kuddise sırruhu İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Farûkî (k.s) hazretleri, Nakşibendi tarikat-ı aliyyesinin Resulullah Efendimiz’in (s.a.v) sünnet-i seniyyesi üzerine ikame edildiğini ve bunun ancak Ehl-i sünnet akidesinin muhafazası, şeriat ilimlerinin tahsili, tarikat adabına riayet ile korunacağını beyan etmiştir. İlim, amel ve ihlasın hakiki tasavvufun üç rüknü…

  Devamını oku »
 • İslam Tarihi

  Serhend Güneşi’nin Hususiyetleri

  “İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî es-Serhendî kuddise sırruhu hazretlerini sevenler müminler ve takva sahipleridir.” Abdullah Dehlevî kuddise sırruhu Mektûbât; kelam, fıkıh ve tasavvufa dair marifetleri açıklayan paha biçilmez bir eserdir. İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî es-Serhendî (k.s) hazretleri; müslümanların zayıf düştüğü, küfrün, sapkınlığın, zulmetin ve felsefi akımların dört bir yanı kuşattığı bir zamanda Ehl-i sünnet itikadını kuvvetli irşadıyla ve tarikat hizmetiyle ihya…

  Devamını oku »
 • İslam Tarihi

  Serhend Güneşi’nin Haklı Mücadelesi

  Kurtuluşa erecek olanlar ancak Ehl-i sünnet ve’l-cemaat yolunun büyükleri ve bunların yolunu takip edenlerdir. Çünkü bu zatlar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellemin ve onun ashabının yolundan gitmektedirler. İmâm-ı Rabbânî kuddise sırruhu Bilesin ki ilk yapılması gereken, akideyi Ehl-i sünnet ve’l-cemaat alimlerinin görüşlerine uygun olarak düzeltmektir. İmâm-ı Rabbânî kuddise sırruhu İmâm-ı Rabbânî Ahmed el-Fârûkî es-Serhendî (k.s) hazretleri, Ekber Şah’ın ölümünden sonra…

  Devamını oku »
 • İslam Tarihi

  Serhend Güneşi İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî kuddise sirruhu

  İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî es-Serhendî kuddise sırruhu hazretleri hicri Şevval 971, miladi Mayıs 1564’te Hindistan’ın Sirhind (Serhend) kasabasında doğdu.

  Devamını oku »
Başa dön tuşu