İslam Tarihi

Serhend Güneşi İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî kuddise sirruhu

İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî es-Serhendî kuddise sırruhu hazretleri hicri Şevval 971, miladi Mayıs 1564’te Hindistan’ın Sirhind (Serhend) kasabasında doğdu. Hz. Ömer radıyallahu anhunun nesebinden geldiği için “Fârûkî”, Sirhind şehrinde doğduğu için de “Serhendî” nisbesiyle anılmıştır.

O, hakkı müdafaa hususunda korkusuz bir Ehl-i sünnet alimi, tasavvufun hakikatini yaşayan, yaşatan ve aynı zamanda şeriattan taviz vermeyen büyük bir sufi idi.

İkinci bin yılın yenileyicisi

İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî es-Serhendî (k.s), hicrî ikinci bin yılın başında yaşayıp bu dönemde irşad vazifesini deruhte etmesi sebebiyle “müceddid-i elf-i sânî (ikinci bin yılın yenileyicisi)” diye de anılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu