Dosya

 • Sünnet-i Seniyye Uğrunda Bidatlerden Sakınmak

  Istılahta bidat “sünnet-i seniyyede değişikliğe yol açan şey” anlamına gelir. Bu ise dine verilebilecek en büyük zarar kabul edilmiştir. İslam tarihi boyunca sahabe-i kiram başta olmak üzere bütün rabbani alimler bidatlerle mücadele etmiştir. Hatta, hak yola Ehl-i sünnet, hak yoldan sapan yollara Ehl-i bidat denmiştir. Bidat nedir? Bidat kelimesi Arapça kökenlidir. “İcat etmek, meydana getirmek, inşa etmek, başlatmak, daha önce…

  Devamını oku »
 • Hayat Dengemiz Sünnet-i Seniyye

  İslam dininin birinci esası Kur’an-ı Kerim’dir. İkinci esası ise sünnet-i seniyyedir. İslam Kur’an ve sünnet ile bir bütündür. Sünnet olmadan Kur’an anlaşılmaz. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de her hüküm açıkça zikredilmemiştir. Bunların birbirinden ayrılması imkânsızdır. İslam, “Bana göre” diyenlerin dediği gibi değil, olduğu ve geldiği gibidir. Allah Teâlâ’nın gönderdiği, Hz. Cebrail’in (a.s) getirdiği, Hz. Resulullah’ın (s.a.v) anlatıp tebliğ ettiği, ashabın (r.anhüm) anlayıp…

  Devamını oku »
 • Ayların Sultanı Ramazan-ı Şerif

  “Bu ay, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan bir aydır. Kim bu ayda, emri altındakilerinin (hizmetçilerinin ve işçilerinin) yükünü hafifletirse, Allah onu bağışlar ve cehennemden de azat eder” (Şuabü’l-îmân, 5/223) Ömrü kısa olan bu ümmete Cenab-ı Hak lütufta bulunmuş, bazı mekânları ve zaman dilimlerini diğerlerinden faziletli kılmıştır. Böylece müminler kısa sürede çok sevap kazanma nimetine nail olmuştur.…

  Devamını oku »
 • Yolumuz Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat

  Her şeyden önce, Ehl-i sünnet ve’l-cemaat’e göre itikadı düzeltmek gerekir. İkinci olarak hükümleri, fıkıh kitaplarında anlatıldığı üzere bilmek lazımdır. Üçüncü olarak bu ÖĞRENİLENLERİN gereğine göre amel edilmelidir. Dördüncü olarak da tasavvuf yoluna girmek ve bu yolda süluk etmek lazımdır. İmâm-ı Rabbânî kuddise sirruhu İnsanoğlu, can ve ten olmak üzere iki yönlü yaratılmıştır. Ten, yani beden, maddi taraftır. Can, yani ruh…

  Devamını oku »
 • Niyet Hayır Akıbet Hayır

  Güzel dinimizdeki en önemli kavramlardan biri niyettir. Dört mezhebe göre niyetin yeri kalptir. Yani niyet kalp ile yapılır.

  Devamını oku »
Başa dön tuşu