Serlevha

 • Bidatler Karanlıktır

  “Nakşibendilik Kur’an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyeye uygun yaşamak, bidatleri terk etmek, kalbi günahlardan arındırmak, metanetli bir şekilde Allah’ı zikreder duruma gelmek ve samimiyetle Allah Teâlâ’ya yönelmektir.” Gavs-ı Kasrevî kuddise sırruhu Bidat, müberra dinimiz İslam’ın kaynaklarında hiçbir yeri olmayan, sonradan ortaya çıkarılmış ve İslam’ın vecibelerindenmiş gibi gösterilmeye çalışılan şeylerdir. Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’de beyan edildiği üzere dinimiz İslam, Fahr-i Âlem (s.a.v)…

  Devamını oku »
 • Hidayet Yolu Sünnet-i Seniyye

  Sünnet-i seniyye olmadan Kur’an-ı Kerim sahih bir şekilde anlaşılamayacağı gibi hükümlerinin hayata tatbik edilmesi de mümkün olmaz. Sünnet-i seniyye, Fahr-i Âlem (s.a.v) efendimizin mübarek sözleri, amelleri ve davranışlarıdır ve Kur’an-ı Kerim’in şerhi mahiyetindedir. Çünkü o, ayetlerdeki emir ve yasakları insanlığa her yönüyle açıklamak üzere gönderilmiş hidayet rehberidir. Dolayısıyla sünnet-i seniyye olmadan Kur’an-ı Kerim sahih bir şekilde anlaşılamayacağı gibi hükümlerinin hayata…

  Devamını oku »
 • Rahmet Ayı Ramazan

  Ramazan-ı şerif, Kur’an-ı Kerim ile alakasından dolayı bütün hayır ve bereketleri kendinde toplamıştır. Bir kimse kendini bu ayda toparlarsa bütün yılı iyi geçer. Bu ayı dağınık bir halde geçirirse bütün senesi kötü geçer. İmâm-ı Rabbânî kuddise sırruhu Gölgesi üzerimize düşen, teşrifiyle mesrur olacağımız mübarek ramazan, Rabbimizin kullarına bahşettiği aylar içerisinde rahmet, bereket, bolluk ve hayrın zirveye ulaştığı, Kur’an ve oruç…

  Devamını oku »
 • Kurtuluşa Erenler

  Din, Cenab-ı Rabbülâlemîn’in kanunlarıdır. İnsanlara yaratılış gayesini, varoluş hikmetini bildirir. Allah Teâlâ’ya nasıl ibadet edeceklerini öğretir. Onları iyi işler yapmaya sevk eder; zararlı işlerden alıkoyar. Din; imanla başlar, ibadetle olgunlaşır, ihsanla zirveye ulaşıp kemale erer. Biz bunu, meşhur Cibrîl (a.s) hadis-i şerifinden öğreniyoruz. Hz. Cebrail’in (a.s) Fahr-i Âlem’e (s.a.v) bizzat sorarak ve cevaplarını tasdik ederek telkin ettiği bu hadis-i şerif,…

  Devamını oku »
 • Amellerin Ruhu Niyet

  Niyet; azim, kesin irade, kalbin bir işi yakînen bilmesi ve o işe karar vermesi gibi manalara gelir.

  Devamını oku »
Başa dön tuşu