Serlevha

Bidatler Karanlıktır

“Nakşibendilik Kur’an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyeye uygun yaşamak, bidatleri terk etmek, kalbi günahlardan arındırmak, metanetli bir şekilde Allah’ı zikreder duruma gelmek ve samimiyetle Allah Teâlâ’ya yönelmektir.”


Gavs-ı Kasrevî kuddise sırruhu

Bidat, müberra dinimiz İslam’ın kaynaklarında hiçbir yeri olmayan, sonradan ortaya çıkarılmış ve İslam’ın vecibelerindenmiş gibi gösterilmeye çalışılan şeylerdir.

Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’de beyan edildiği üzere dinimiz İslam, Fahr-i Âlem (s.a.v) hayattayken kemale ermiştir. Dolayısıyla ondan sonra dinde ihdas edilen her şey bidat mefhumuna girer. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu