İslam Tarihi

Serhend Güneşi’nin Hususiyetleri

“İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî es-Serhendî kuddise sırruhu hazretlerini sevenler müminler ve takva sahipleridir.”

Abdullah Dehlevî kuddise sırruhu

Mektûbât; kelam, fıkıh ve tasavvufa dair marifetleri açıklayan paha biçilmez bir eserdir.

İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî es-Serhendî (k.s) hazretleri; müslümanların zayıf düştüğü, küfrün, sapkınlığın, zulmetin ve felsefi akımların dört bir yanı kuşattığı bir zamanda Ehl-i sünnet itikadını kuvvetli irşadıyla ve tarikat hizmetiyle ihya edip binlerce kâfirin mümin, çok sayıda facir ve fasıkın da tövbe ederek salih müslüman olmasına vesile olmuştur. Bu uğurda zindanlara düşmüş, çeşit çeşit eza ve cefaya göğüs germiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu