İslam Tarihi

SERHEND GÜNEŞİ’NDEN HAKİKAT DERSLERİ

İlim talebesini önde tutmak, şeriatın ilerlemesine vesile olur. Onlar Şeriat-ı Garra’nın bekçileridir. Dinin koruyucularıdır.

İmâm-ı Rabbânî kuddise sırruhu

İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Farûkî (k.s) hazretleri, Nakşibendi tarikat-ı aliyyesinin Resulullah Efendimiz’in (s.a.v) sünnet-i seniyyesi üzerine ikame edildiğini ve bunun ancak Ehl-i sünnet akidesinin muhafazası, şeriat ilimlerinin tahsili, tarikat adabına riayet ile korunacağını beyan etmiştir. İlim, amel ve ihlasın hakiki tasavvufun üç rüknü olduğunu, ilimsiz amelin makbul olmadığını, amel edilmeden de ihlasa ulaşılamayacağını bildirmiştir. Bütün bu sebeplere istinaden o, verdiği hakikat dersinde silsile büyüklerinden gelen manevi nisbetin devamının ancak ve ancak ilim, amel ve ihlas bütünlüğü ile hasıl olacağını söylemiştir. İmâm-ı Rabbânî hazretleri, tarikat ve hakikatin şeriatın bir parçası ve hizmetçisi olduğunu şu hakikat dersiyle izah etmektedir:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu