Tefsir Halkası

 • İhlas Suresinin Tefsiri

  “De ki, Allah tektir. Allah Samed’dir (yani O hiç kimseye muhtaç değil, aksine bütün varlıklar O’na muhtaçtır). O doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun benzeri ve dengi hiçbir varlık yoktur.” (İhlas, 1-4) İçinde dünya ve ahiretle ilgili hiçbir şey zikredilmeden sırf Allah Zü’l-celal tanıtıldığı için (yalnız Allah Teâlâ’yı anlatan sure manasında veya inananlar için halis bir tevhid anlayışı meydana getiren manasında) bu…

  Devamını oku »
 • KADİR SURESİNİN TEFSİRİ

  “Şüphesiz biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh o gece Rablerinin izniyle (takdir edilmiş) her bir iş için inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar süren bir selamettir.” (Kadir, 1-5) Bu sureye Kadir suresi denildiği gibi Kadir gecesini anlattığı için “Leyletü’l-kadr” suresi de denilmiştir. “Kadir” şeklinde…

  Devamını oku »
 • Fatiha Suresinin Tefsiri – Son Üç Ayet-i Kerime

  Allah’ım, bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna hidayet et, ilet; gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna değil. (Fatiha, 5-7) “Allah’ın senin vesilenle bir kimseyi hidayete erdirmesi kızıl develere sahip olmandan daha kıymetlidir” (Buhârî, Cihad, 142) Bir lütuf, bir sır: Hidayet Doğru yol, doğru inanç manasına gelen “hidayet” kelimesi İslam’da en temel kavramlardan biridir. Allah Teâlâ’nın bir kimseyi hidayete erdirmesi ilahi…

  Devamını oku »
 • Fatiha Suresinin Tefsiri – İlk Dört Ayet-i Kerime

  Fatiha suresinin dördüncü ayeti yani “Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz” manası Kur’an’ın özeti konumundadır. Nitekim peygamberlerin ve kitapların gönderilmesindeki yegâne maksat budur. İbadet, Allah Teâlâ’nın emrine tazim için nefsin arzusunu terk etmektir. Seyyid Şerif Cürcânî rahmetullahi aleyh “Din gününün sahibi, Rahman ve Rahîm olan Âlemlerin Rabbine hamd olsun.” (Fatiha, 1-3) Allah Teâlâ, pek çok ayet-i kerimede…

  Devamını oku »
 • Fatiha Suresinin Tefsiri

  Fatiha suresi, Yüce Kitabımız Kur’an’ın ilk suresi olması yönünden “başlangıç, açılış” manasında “Fatiha” olarak isimlendirilmiştir.

  Devamını oku »
Başa dön tuşu