Hikmet Dilinden

Kötü Akıbetlerine Koşanlar

Bu taifeye (sûfestâiyye) mensup kimseler bir yaratıcıyı inkâr ettikleri gibi kâinatta var olan diğer bütün varlıkları da inkâr eder.

(1. Hikmet: “Molla İbrahim! Tevhidin hakikatine eren kimse, Allah’ın azabından emin olur.” Şarih, salikin kelime-i tevhidi kalp ile ikrar edip dil ile tasdikinin lüzumuna işaret etmiş, dünyada işlenen suçlar için mahkeme kurulduğu gibi ahirette de böyle bir mahkemenin kurulacağına dikkat çekmişti. Ayrıca kâinattaki her bir zerrenin Hakk’ın varlığına delalet ettiğini, bunun farkında olan müminleri de ahirette ebedî kurtuluşun beklediğini belirtmişti. İman yönünden insanların tasnifi ile şerhe devam eden şarih batıl itikadları nedeniyle Allah Teâlâ’nın azabına düçar olacak zümreleri açıklıyor.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu