Dosya

Hayat Dengemiz Sünnet-i Seniyye

İslam dininin birinci esası Kur’an-ı Kerim’dir. İkinci esası ise sünnet-i seniyyedir. İslam Kur’an ve sünnet ile bir bütündür. Sünnet olmadan Kur’an anlaşılmaz. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de her hüküm açıkça zikredilmemiştir. Bunların birbirinden ayrılması imkânsızdır.

İslam, “Bana göre” diyenlerin dediği gibi değil, olduğu ve geldiği gibidir. Allah Teâlâ’nın gönderdiği, Hz. Cebrail’in (a.s) getirdiği, Hz. Resulullah’ın (s.a.v) anlatıp tebliğ ettiği, ashabın (r.anhüm) anlayıp yaşadığı, müctehid imamların yazıp tedvin ettiği gibidir.

Kur’an-ı Kerim, içi faydalı ilaçlarla dolu bir şifa eczanesidir. Allah Resulü (s.a.v) ise bu faydalı ilaçları hastalıklarına göre insanlara tarif ve tavsiye eden uzman bir hekimdir. Zira insanlar çeşit çeşittir. Hastalıkları ayrı ayrıdır. Bu nedenle o, ümmetine terbiye ve talimde farklı usuller telkin etmiştir. Kur’an’ı yaşayarak açıklamış, sünnet dediğimiz söz ve fiilleriyle onun hüküm ve hikmetlerini beyan etmiş ve Allah Teâlâ’ya giden yolda rehberlik yapmıştır. Nitekim Cenab-ı Hak mealen şöyle buyurmuştur:
“Ey insanlar! İşte Rabbinizden size bir öğüt, gönüllerde olana bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet (olan Kur’an) gelmiştir.” (Yûnus, 57)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu