Öncüler

Ehl-i Sünnetin Büyük İmamı: İmam Mâtürîdî rahmetullahi aleyh

Müslümanların çoğu günümüzde Ehl-i sünnet ve’l-cemaat taifesindendir. Ehl-i sünnet ve’l-cemaat birden fazla mezhebi kapsayan bir ifadedir. Bu tabir kullanıldığında itikadi olarak Mâtürîdî ve Eş’arî, fıkhi olarak Hanefî, Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezhepleri kast edilir.

Gavs-ı Sânî Seyyid Abdülbâki Elhüseynî hazretleri şöyle buyurmuştur: “Her sâlik, İmam Ebû Hasan el-Eş’arî ve İmam Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’den birinin görüşünü benimsemeli, fırka-i nâciye olan Ehl-i sünnet ve’l-cemaatin yoluna uyarak itikadını düzeltmelidir.”

İmâm-ı Rabbânî hazretleri de Mebde ve Meâd adlı eserinde “Şu fakir, Mâtürîdî alimlerinin sofralarından dökülen ve artanlarla beslenmiştir” buyurmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu