Öncüler

Ehl-i Sünnetin Büyük İmamı: İmam Eş’arî

Asıl adı Ali olan İmam Eş‘arî rahmetullahi aleyh Ehl-i sünnet akidesini derlemesi, savunması ve yaymasındaki hizmetlerinden dolayı “Nâsiruddin” (Dinin yardımcısı) lakabı ile anılmıştır. Soyu sahabe-i kiramdan Ebû Musa el-Eş‘arî radıyallahu anhudan geldiği için Eş‘arî nisbesiyle meşhurdur.

Şeyh Fethullah Verkanisî (k.s) hazretleri Âdâb isimli kitabında şöyle buyurmuştur: “Tarikat-ı âliyye-i Nakşibendiyye’ye sadık bir biçimde, kararlılıkla talip olanlar, evvela akidesini İmam Eş‘arî (rah.) veya İmam Mâtürîdî’nin (rah.) mezhebine uygun olarak tashih etmelidir. Bu ikisine aykırı olan hiçbir fakih, muhaddis, müfessir, mutasavvıf ve arifin sözüne iltifat etmemelidir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu