Tefsir Halkası

KADİR SURESİNİN TEFSİRİ

“Şüphesiz biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh o gece Rablerinin izniyle (takdir edilmiş) her bir iş için inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar süren bir selamettir.”

(Kadir, 1-5)

Bu sureye Kadir suresi denildiği gibi Kadir gecesini anlattığı için “Leyletü’l-kadr” suresi de denilmiştir. “Kadir” şeklinde Türkçemize geçen “kadr” kelimesi Arap dilinde şeref, hüküm, güç ve tazyik gibi anlamlarda kullanılır. Alimler bu manaların her birine yönelik çeşitli açıklamalar yaparak surenin ismi ile içeriği arasındaki ilişkiyi tespit etmeye çalışmışlardır. Tabiîn hadis alimlerinden Zührî’ye (rah.) göre surenin ilk ayetinde, Kur’an-ı Kerim’in Kadir gecesi nazil olmaya başladığı bildirilerek bu gecenin kazandığı şeref ve kıymete dikkat çekilmiştir. Taberî’nin Mücâhid’den (rah.) aktardığı rivayete göre, Kadir gecesi, “ezelde takdir edilen ilahi emirlerin o yıl içerisindeki kısımlarının ilgili meleklere neşredilmesi” manasında hüküm gecesidir. Bu tefsire göre “O gecede hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır” (Duhân, 4) mealindeki ayet-i kerime de Kadir gecesi ile ilgilidir. “Kadr” kelimesinin yoğunluk ve sıkışıklık anlamındaki “tazyik” manasının ise meleklerin Kadir gecesinde kalabalık gruplar halinde dünyaya inişleri ve müminleri selamlamaları ile ilgili olduğu rivayet edilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu