Tefsir Halkası

Fatiha Suresinin Tefsiri – İlk Dört Ayet-i Kerime

Fatiha suresinin dördüncü ayeti yani “Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz” manası Kur’an’ın özeti konumundadır. Nitekim peygamberlerin ve kitapların gönderilmesindeki yegâne maksat budur.

İbadet, Allah Teâlâ’nın emrine tazim için nefsin arzusunu terk etmektir.

Seyyid Şerif Cürcânî rahmetullahi aleyh

“Din gününün sahibi, Rahman ve Rahîm olan Âlemlerin Rabbine hamd olsun.” (Fatiha, 1-3)

Allah Teâlâ, pek çok ayet-i kerimede “Allah’ın nimetlerini hatırlayın” (Fâtır, 3) buyurmaktadır. Peki, Allah’ın nimetlerini nasıl hatırlamalıyız? Fatiha suresinin ilk ayetleri bize öğretmektedir ki Allah’ın sayısız nimetlerini O’na hamd ederek hatırlamalıyız. Cenab-ı Mevla ilk ayette “Âlemlerin Rabbine hamd olsun” buyurarak kendisini methetmiş ve bu övgüye gerçek manada yalnız kendisinin layık olduğunu bildirmiştir. İkinci ayette Rahman ve Rahîm sıfatları ile bütün mahlukatı kuşatan engin bir rahmetin sahibi olduğunu haber vermiştir. Bundan öte, kıyamet gününde yalnız müminlere has olan ve dünyadaki rahmetinden çok daha büyük bir rahmetin saklı olduğunu müjdelemiştir. Böylesine yüce olan zatın şanı gereği “Bütün mahlukat O’nu tesbih etmekte ve O’na hamd etmektedir” (İsrâ, 44). Ancak insanlar bunu dünya gözü ile göremez, dünya kulağı ile işitemezler. Bunu ancak iman nuru ile görür, yine iman nuru ile hissedebilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu