• Heybe

  Altın Silsile

  Şeyh Abdurrahman Tâhî (k.s) hazretleri şöyle buyurur: “Bahar mevsimi hakkında (seyrü sülûkü adına) bana güvence verenin diğer mevsimlerine ben kefil olurum.”

  Devamını oku »
 • Heybe

  Hikmet

  İbn Atâullah el-İskenderî (k.s) hazretleri Hikem adlı eserinde şöyle der: “Allah’ı zikrederken kalp huzurunu bulamasan da zikri bırakma. Çünkü zikirden gafil olmak, zikir esnasında gafil olmaktan daha beterdir. Cenab-ı Hak seni gafletli zikirden gafletsiz zikre ulaştırır, gafletsiz zikirden huzur zikrine yükseltir ve kalp huzuruyla yapılan zikirden de masivayı unutarak yapılan zikre eriştirir. ‘Bu Allah için hiç de zor değildir.’ (Fâtır,…

  Devamını oku »
 • Heybe

  Haller ve Makamlar

  Şeyh Abdülkerim Kuşeyrî (k.s) şöyle der: “Bu yolun büyükleri ‘Sufi İbnü’l-vakt’tir (vaktin oğludur) der.Denildi ki ‘Boşa geçmiş zamanı telafi etmekle meşgul olmak ikinci bir vakti zayi etmektir (o an o vaktin amelini öncelikli tutup hayıflanmayı bırakmalı ve ileriye bakmalıdır, telafi ancak böyle olur).’Yine büyükler ‘Vakit kılıç gibidir’ buyurmuşlardır.”

  Devamını oku »
 • Heybe

  Haller ve Makamlar

  Şeyh Abdülkerim el-Kuşeyrî (k.s) şöyle der: “Muhabbet çok şerefli bir haldir. Kulun kalbinde bulduğu (ve hissettiği, kıymetli, zevkli) bir hal olup, onu kelimelerle anlatmak mümkün değildir. Kalpteki bu halin şu sıfatlarla ortaya çıkacağını söylemek mümkündür: İlahi sevgiye ulaşan kimse, Allah’ı yüceltir, O’nun rızasını nefsinin arzularına tercih eder, O’ndan ayrı kalmaya sabredemez, içi O’na kavuşma heyecanı ile kaynar. O’nsuz rahat edemez.…

  Devamını oku »
 • Heybe

  Haller ve Makamlar

  İmam Kuşeyrî (k.s) şöyle buyurur: “Tasavvuf büyükleri ‘fena’ makamının kötü sıfatlardan kurtulmak, ‘beka’ makamının da övülmüş sıfatlara kavuşmak olduğuna işaret etmişlerdir. Hal böyle olunca kulda bu iki sıfattan biri mutlaka bulunur. Şu da malumdur ki şayet bu iki sıfattan biri tastamam ortada yoksa, demek ki üçüncü bir kısım daha vardır. Kişi nefsindeki yerilmiş sıfatlardan kurtulmaya başlarsa, o zaman övülmüş sıfatlar…

  Devamını oku »
 • Heybe

  Sözün Özü

  “Tefekkür, Hz. Peygamberimiz’in (s.a.v) ilk amelidir. Zira bütün farzlardan önce onun ibadeti, Allah Teâlâ’nın mahlukatını ve nimetlerini düşünmekti. O halde siz de tefekküre sımsıkı sarılın ve onu ibret vesilesi yapın.” Seyyid Ahmed er-Rifâî (k.s) “Allah katında en sevimli ses, tövbekâr bir günahkârın; ‘Ya Rabbi!’ demesidir.” İmam Gazâlî (rah.) “Anlayışlı insanlar; kusuru değil, güzelliği arar.”  Şeyh Sa‘dî Şîrâzî (rah.)

  Devamını oku »
 • Heybe

  Altın Silsile

  Yakub-i Çerhî (k.s) mürşidi Şâh-ı Nakşibend (k.s) hazretlerini şöyle anlatmıştır:

  Devamını oku »
Başa dön tuşu