• Cennetle Müjdelenenler

  Cömert Sahabi Talha b. Ubeydullah radıyallahu anh

  Soyu dedelerinden Mürre ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin nesebiyle birleşmektedir. Çok hayır işleyen biri olması hasebiyle “Hayr”, çok eli açık olmasından ötürü “Feyyâz”, yine çok cömert biri olduğu için “Cûd” sıfatları bizzat Peygamber Efendimiz  tarafından ona verilmiştir. SAHABİ: TALHA B. UBEYDULLAH radıyallahu ahnKÜNYESİ: EBÛ MUHAMMEDLAKABI: TALHATÜ’L-HAYR, TALHATÜ’L-FEYYÂZ, TALHATÜ’L-CÛDBAZI EVLATLARI: MUHAMMED, ZEKERİYA, YUSUF, ÂİŞE radıyallahu anhümDOĞDUĞU YER, YIL: MEKKE-İ MÜKERREME,…

  Devamını oku »
 • Cennetle Müjdelenenler

  Allah’ın Aslanı Hz. Ali radıyallahu anh

  Mekke-i Mükerreme’de dünyaya gelmiştir. Ebû Tâlib’in oğullarından biridir. Küçük yaştan itibaren Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin yanında büyümüştür. Toprağın babası anlamında Ebû Türâb, daima Allah rızasını gözettiğinden el-Mürtezâ, aslan anlamında Haydar gibi birçok lakaba sahiptir. SAHABİ: HZ. ALİ radıyallahu ahnKÜNYESİ: EBÜ’L-HASEN, EBÜ’L-HASENEYNLAKABI: EBÛ TÜRÂB, EL-MÜRTEZÂ, HAYDAR, ESEDULLAHBAZI EVLATLARI: HASAN, HÜSEYİN, MUHSİN, ZEYNEP, ÜMMÜ KÜLSÛM radıyallahu anhümDOĞDUĞU YER, YIL: MEKKE-İ MÜKERREME, Hicretten…

  Devamını oku »
 • Cennetle Müjdelenenler

  Kur’an-ı Kerim Aşığı Hz. Osman radıyallahu anh

  TAİF’TE DÜNYAYA GELMİŞTİR. SOYU DEDELERİNDEN ABDÜMENÂF B. KUSAY İLE BİRLİKTE HZ. PEYGAMBER SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEMİN NESEBİYLE BİRLEŞMEKTEDİR. HZ. EBÛ BEKİR’İN VESİLESİYLE İMAN ETMİŞ, İLK ON MÜSLÜMAN ARASINDA YER ALMIŞTIR. EFENDİMİZ’İN DAMADI OLUP “ZÜ’N-NÛREYN” LAKABIYLA ANILMIŞTIR. SAHABİ: HZ. OSMAN radıyallahu ahnKÜNYESİ: EBÛ ABDİLLÂHLAKABI: ZÜ’N-NÛREYNBAZI EVLATLARI: ABDULLAH (EFENDİMİZ’İN TORUNUDUR), EBÂN, SAİD, ÖMER, HALİD, MERYEM, ÂİŞE radıyallahu anhumDOĞDUĞU YER, YIL: TAİF, Fil…

  Devamını oku »
 • Cennetle Müjdelenenler

  Müminlerin Emîri Hz. Ömer radıyallahu anh

  Mekke’de dünyaya gelmiştir. Soyu dedelerinden Ka’b b. Lüey üzerinden Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellemin nesebiyle birleşmektedir. Resulullah Efendimiz’in peygamberlikle görevlendirilmesinin altıncı yılında müslüman olmuştur. Hak ile BATILI birbirinden ayıran anlamında kendisine “Fârûk” lakabı verilmiştir. SAHABİ: HZ. ÖMER radıyallahu ahn KÜNYESİ: EBÛ HAFS LAKABI: FÂRÛK BAZI EVLATLARI: ABDULLAH, HAFSA, ABDURRAHMAN, UBEYDULLAH, FATIMA, ASIM, ZEYD, RUKİYE, ABDURRAHMAN EL-ASĞAR radıyallahu anhum DOĞDUĞU YER,…

  Devamını oku »
 • Cennetle Müjdelenenler

  Âşıkların ve Sadıkların Piri Hz. Ebûbekir radıyallahu anh

  Tam adı Ebû Bekr es-Sıddîk Abdullah b. Ebî Kuhâfe Osman b. Âmir el-Kureşî et-Teymî’dir. 573 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir.

  Devamını oku »
Başa dön tuşu